פוליסה שנתית המכסה את כל היציאות מהארץ למשך שנה שלימה

image/svg+xml

מכסה קורונה

*רק אם הפוליסה נרכשת לפני היציאה מהארץ

כיסוי רפואי לכל העולם ללא תקרה וללא השתתפות עצמית, עם אפשרות כיסוי למבוטחים עד יום ההולדת ה-70

פוליסה BUPA

אפשרות הרחבה לכיסוי לא רפואי (כיסוי כבודה עד $3,500 ללא תת-מגבלה לפריט, בכפוף לתנאי הפוליסה).

מתאים לי